Bulgarian (Български)Russian (CIS)English (United Kingdom)

За нас

Евро Техно Экспорт - O-нас“Евро Техно Экспорт” - е 100% частна българска фирма, създадена през август 2002г. и регистрирана като Еднолично дружество с ограничена отговорност, лицензирана за извършване на износ, внос и трансфер на оръжие, а също брокерска дейност с оръжия между две трети страни, съгласно действащото законодателство.

Предмет на дейност на дружество е:  Външнотърговска дейност със спецпродукция и посредничесво със стоки и технологии с възможна двойна употреба, транспортна  дейност и свързаните с това  услуги, вътрешноторговска и външноикономическа дейност, представителство, инженеринг, преводачески услуги, консултански услуги,  както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
Компанията успешно сътруднича със украински спецекспортьори, конструкторски бюра, а също и с производители, научно-изследователски и научно-изпитателни учреждения.
Фирмата има представителство в Украйна.
Сертификати: